Vænge B

Vores flag til vænge flagstangen opbevares i nr. 316.


Næste vejfest er planlagt til den 4. september 2021.

Når du modtager denne planche i din postkasse, så er det din tur til at slå græsset på fællesarealet mod øst.