Vænge B

Vores flag til vænge flagstangen opbevares i nr. 316.


Næste vejfest med vængemøde finder sted 3. september 2022.

Når du modtager denne planche i din postkasse, så er det din tur til at slå græsset på fællesarealet mod øst.

Vores frugttræer

Blommer, Pærer
Blommer, Pærer
Æbler
Æbler